Et Kristent Børnehjem i Kalaymyo, Myanmar

STØTTE OS

Støtte Os

New Life Center drives alene ved indsamlede frivillige gaver. Alle kan være med ved at indbetale et beløb på 
konto nr. 7788 - 1141624
Tak for dit bidrag og for din forbøn.

Fadderskab er en anden og direkte måde at hjælpe et bestemt barn.

Ved tilmelding får du fadderskab til et bestemt navngiven barn, hvis underhold du betaler for en gang om året.
Et fadderskab koster p.t. 3.000 kr./år, og to gange om året vil du blive orienteret om barnets udvikling.

Du kan tilmelde dig som fadder hos Ngun Mawi ( Moi ) på telefon nr. 42551142 eller på mail adressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Moi kan give yderligere oplysninger om fadderskab eller om New Life Center generelt.