Et Kristent Børnehjem i Kalaymyo, Myanmar

Om NLC

Vedtægter med bilag (PDF)
Brochure (PDF)

Baggrund
I Danmark bor der ca. 1500 flygtninge fra Chin provinsen i Myanmar. De fleste er kristne og bor i Vestjylland, hvor de sammen har bygget Chin Betel Church i Skjern, der er tilknyttet Baptist samfundet i Danmark.
Kirkens præst Emmanuel Cinzah fik en vision om, at hans familie sammen med menigheden og venner i Danmark skulle bygge og drive et børnehjem i Myanmar.
Visionen blev virkeliggjort, og den 16. december 2017, blev New Life Center indviet ved en festgudstjeneste i Chin-kirken i Skjern.
Generalforsamling for New Life Center

Generalforsamlingen for New Life Centers Støttekreds blev holdt den. 27 april, 2019 i Chin Bethel Church i Skjern. Vi var ca. 50 deltager. I mødet godkendte deltagerne støttekredsens vedtægter og samtidig blev bestyrelsemedlemmerne valgt. Kontingentet for medlemsskab af støttekredsen blev fastsat 100 kr. om året, og samtidig blev det besluttet, at man for 3000 kr. per år eller 250 kr. per måned kan blive fadder til og dermed støtte et barn på New Life Center. Forsamlingen afsluttes med fællesmiddag.

På hjemmeside for New Life Center www.nlcmyanmar.com findes vedtægter for støttekredsen, oplysning om medlemskontigent og om faderskab, og der er blanketter for tilmelding. På hjmmesiden kan du også finde bestyrelsesmedlemmer, og du kan se billeder og følge med i New Life Centers aktiviteter.

Skoleåret 2019 er i gang
Børnene i New Life Center er i gang med skoleåret 2019. Alle folkeskoler i Myanmar begynder i juni måned. Skoleåret 2018 var et fantastisk skoleår, hvor alle børn bestod med et tilfredsstillende eksamsresultat. Der er 18 børn i centeret, hvor 1 går i 1. klasse, 5 går i 2. klasse, 3 går i 3. klasse, 1 går i 4. klasse, 1 går i 5. klasse, 1 går i 6. klasse, 2 går i 7. klasse, 2 går i 8. klasse og 2 går i 9. klasse.

Personale og bestyrelsesmedlemmer for New Life Center i Myanmar
Bestyrelsen for New Life Center i Myanmar består af 7 medlemmer. Den daglige ledelse varetages af to medarbejdere, der er lønnede og som bor på hjemmet: En mandlig daglig leder, og en kvindelig kok, der sammen med frivillige og ulønnede har det daglige ansvar for børnene og for hjemmet.

Container afsendt til New life Center i Mynamar
Vi er meget taknemmelige for den hjælp, som Genbrug til Syd ( GTS ) har ydet ved at bevilge forskelige materialer, der blev pakket i en container, der blev sendt fra København. Det tog ca. 40 dage for den at ankomme til Yangon. Efter en toldfri godkendelse af de burmesisk myndigheder, blev container videresendt til Kalemyo, hvor New Life Center ligger. Blandt disse materialer er der computere og symaskiner, som vil være en stor hjælp for børnene i New Life Center.

Computer og Symaskiner er klar til at anvendes
Computer og symaskiner, der blev sendt til New Life Center, er nu klar til at bruges. Men det har samtidig affødt et nyt og presserendebehov for, at vi må ansætte to eksperter. Den ene til computer undervisning og den anden til oplæring i brug af symaskine.

Den nye bygning er færdig
Vi vil gerne udtrykke en inderlige tak til alle jer, der har et stort hjerte for at hjælpe børn og unge i Myanmar. Jeres jer bidrag og ikke mindst jere forbøn gør en stor forskel. Nu kan mange mennesker få daglig glæde med denne nye bygning som deres læringscenter og få et lysere håb for fremtiden. Lad os arbejde sammen for Guds rige. Gud velsigne jer alle.