NYHEDER

Baggrund

Der bor i Danmark ca. 1500 flygtninge fra Chin provinsen i Myanmar. De fleste er kristne og bor i Vestjylland, hvor de sammen har bygget Chin Betel Church i Skjern, der er tilknyttet Baptist samfundet i Danmark.

Kirkens præst Emmanuel Cinzah fik en vision om, at hans familie sammen med menigheden og venner i Danmark skulle bygge og drive et børnehjem i Myanmar.

Visionen blev virkeliggjort, og den 16. december 2017, blev New Life Center indviet ved en festgudstjeneste i Chin-kirken i Skjern.

Støttekreds for New Life Center 

Stiftende generalforsamling for støttekreds for New Life Center blev holdt den. 27 april 2019 i Chin Bethel Church på nykærsvej 7, 6900 Skjern. Vi var ca. 50 deltagere. På mødet godkendte deltagerne vedtægter, og der blev valgt en bestyrelse på fem medlemmer. Desuden blev der vedtaget  kontigent på 100 kr. om året pr. person for medlemskab af støtteforeningen, og det blev også besluttet, at man for 3000 kr. per år eller 250 kr. per måned kan støtte med faderskab for et barn. Forsamlingen afsluttedes med fællesmiddag.   

 

Vedtægter, blanketter vedr. støttekreds, medlems kontingent og støtte som faderskab kan findes og læses på New Life Centers hjemmeside www.nlcmyanmar.com.  På hjmmesiden kan du også finde bestyrelsesmedlemmerne, billeder og følge med i New Life Centers aktiviteter. 

Skoleåret 2019 er i gang

Børnene i New Life Center er i gang med skoleåret 2019. Alle folkeskoler i Myanmar begynder i Juni måned. 2018 var et fantastisk skoleår, hvor alle børn bestod med et tilfredsstillende eksamensresultat. Der er 18 børn i centeret, hvor 1 af dem går i 1. klasse, 5 af dem går i 2. klasse, 3 går i 3. klasse, 1 går i 4. klasse, 1 går i 5. klasse, 1 går i 6. klasse, 2 går i 7. klasse, 2 går i 8. klasse og 2 går i 9. klasse. 

Personale og bestyrelsesmedlemmer for New Life Center i Myanmar

Bestyrelsen for New Life Center i Myanmar består af 7 medlemmer. Den daglige ledelse varetages af to medarbejdere, der er lønnede og som bor på hjemmet: En mandlig daglig leder, og en kvindelig kok, der sammen med frivillige og ulønnede har det daglige ansvar for børnene og for hjemmet.

Container afsendt til New life Center i Mynamar

Vi står med stor taknemlighed til Genbrug  Syd ( GTS ), som bevilgede forskelige materialer, der blev samlet i en container. Containeren blev sendt fra København, og det tog ca. 40 dage for den at ankomme til Yangon. Efter at modtagerinstitutionen fik toldfri godkendelse af den burmesisk myndighed, blev containeren videresendt til Kalemyo, hvor New Life Center ligger. Blandt disse materialer er der computere og symaskiner, som vil være en stor hjælp for mange mennesker. 

Computere og Symaskiner er klar til at anvendes

Computere og symaskiner, der sendtes til New Life Center, er klar til at bruges af praktikanter. Men en presserende udfordring er, at vi er nødt til at ansætte to eksperter. Den ene til computerlære, og den anden til symaskine-undervisning.

Den nye bygning er færdig

Vi vil gerne sende vores inderlige tak til alle jer, der har et varmt hjerte for at hjælpe børn og unge i Myanmar, fordi jeres bidrag muliggør forskellige omstændigheder, og nu kan mange mennesker nyde deres liv med denne nye bygning som deres læringscenter og få et lysere håb i fremtiden. Lad os arbejde sammen for Guds rige. Gud velsigne jer alle.